przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej

Po co ci ten maraton


Maksymalna stawka wynosi od wartości:
1) do 3.000 zł - 100 zł;
2) powyżej 3.000 zł do 10.000 zł - 100 zł + 3 % od nadwyżki powyżej 3.000 zł;
3) powyżej 10.000 zł do 30.000 zł - 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10.000 zł;
4) powyżej 30.000 zł do 60.000 zł - 710 zł + 1 % od nadwyżki powyżej 30.000 zł;
5) powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł - 1.010 zł + 0,5 % od nadwyżki powyżej 60.000 zł;
6) powyżej 1.000.000 zł - 5.710 zł + 0,25 % od nadwyżki ponad 1.000.000 zł, nie więcej jednak niż sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszanego do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, stosowanego poczynając od drugiego kwartału każdego roku przez okres jednego roku.
tezy z piśmiennictwa

Taksa notarialna zależy od wartości darowizny.

§ 3. Maksymalna stawka wynosi od wartości:

1) do 3 000 zł - 100 zł;

2) powyżej 3 000 zł do 10 000 zł - 100 zł + 3 % od nadwyżki powyżej 3 000 zł;

3) powyżej 10 000 zł do 30 000 zł - 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10 000 zł;

4) powyżej 30 000 zł do 60 000 zł - 710 zł + 1 % od nadwyżki powyżej 30 000 zł;

5) powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł - 1 010 zł + 0,5 % od nadwyżki powyżej 60 000 zł;

6) powyżej 1 000 000 zł - 5 710 zł + 0,25 % od nadwyżki ponad 1 000 000 zł, nie więcej jednak niż sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszanego do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, stosowanego poczynając od drugiego kwartału każdego roku przez okres jednego roku.

Nie do kalkulatora tylko do ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

§ 3. Maksymalna stawka wynosi od wartości:

1) do 3 000 zł - 100 zł;

2) powyżej 3 000 zł do 10 000 zł - 100 zł + 3 % od nadwyżki powyżej 3 000 zł;

3) powyżej 10 000 zł do 30 000 zł - 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10 000 zł;

4) powyżej 30 000 zł do 60 000 zł - 710 zł + 1 % od nadwyżki powyżej 30 000 zł;

5) powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł - 1 010 zł + 0,5 % od nadwyżki powyżej 60 000 zł;

6) powyżej 1 000 000 zł - 5 710 zł + 0,25 % od nadwyżki ponad 1 000 000 zł, nie więcej jednak niż sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszanego do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, stosowanego poczynając od drugiego kwartału każdego roku przez okres jednego roku.

Według obwieszczenia Prezesa GUS z 18 lutego 2005 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2004 r. i w drugim półroczu 2004 r. przeciętne, miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2004 r. wyniosło 1.903,03 zł, a w drugim jego półroczu - 1.955,32 zł. !!

Dużo zależy od warto?ci zamówienia, zgodnie z art. 26 ustawy o odpowiedzialno?ci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych nie ma naruszenia je?li kwota o której mówimy nieprzekracza ł?cznie przecietnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.

Je?li 3 dni opóĄnienia x 0,1% warto?ci zamówienia < niż powyższe może zamawiajacy odst?pić bez większych konsekwencji ...

Z mojego punktu widzenia nie ma powodu do odstępowania ... była umowa, termin nie został dotrzymany ... wykonawca powinien zapłacić karę umown? ... wła?ciwie to karę powinno sie potr?cić z wynagrodzenia wykonawcy ... i już ... sprawa załatwiona i czysta ... - a już napewno nie odpu?ciłbym kary umownej je?li termin realizajci był jednym z kryteriów oceny ofert.


zapisy-no chodzi mi u notariusza teściowie bedą nam działke zapisywać... czyli chodzi o darowiznę, tak? no to zależy od tego jaka jest wartość działki (tzn. jaką wartość podacie, oczywiście nie może to być wzięte całkiem z sufitu ;) , reguluje to ROZPORZąDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOśCI z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej:
§ 3. Maksymalna stawka wynosi od wartości:
1) do 3 000 zł — 100 zł;
2) powyżej 3 000 zł do 10 000 zł — 100 zł + 3 % od
nadwyżki powyżej 3 000 zł;
3) powyżej 10 000 zł do 30 000 zł — 310 zł + 2 % od
nadwyżki powyżej 10 000 zł;
4) powyżej 30 000 zł do 60 000 zł — 710 zł + 1 % od
nadwyżki powyżej 30 000 zł;
5) powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł — 1 010 zł +
0,5 % od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
6) powyżej 1 000 000 zł — 5 710 zł + 0,25 % od nadwyżki ponad 1 000 000 zł, nie więcej jednak niż sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszanego do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, stosowanego poczynając od drugiego
kwartału każdego roku przez okres jednego roku.

Mam nadzieje, że pomogłam :lol:

Maksymalna stawka wynosi od wartości:

1) do 3 000 zł - 100 zł;
2) powyżej 3 000 zł do 10 000 zł - 100 zł + 3 % od nadwyżki powyżej 3 000 zł;
3) powyżej 10 000 zł do 30 000 zł - 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
4) powyżej 30 000 zł do 60 000 zł - 710 zł + 1 % od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
5) powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł - 1 010 zł + 0,5 % od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
6) powyżej 1 000 000 zł - 5 710 zł + 0,25 % od nadwyżki ponad 1 000 000 zł, nie więcej jednak niż sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszanego do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, stosowanego poczynając od drugiego kwartału każdego roku przez okres jednego roku.

Tyle za umowę sprzedaży. Za umowę przedwstępną 1/2 w/w stawki. Czyli za umowę przedwstępną + "ostateczną" trzeba zapłacić 1i 1/2 stawki notarialnej (+ inne opłaty oczywiście). Można zaproponować notariuszowi niższe wynagrodzenie, a jak się nie zgodzi pójść do innego. Howgh :lol:

Od marca więcej zwolnionych z abonamentu RTV
  Od marca więcej zwolnionych z abonamentu RTV

Dobra informacja dla wielu Polaków, a niepokojąca dla Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Od marca zwiększy się liczba osób zwolnionych z opłat abonamentowych.

Od 1 marca 2010 roku będzie obowiązywała nowa ustawa, która zwiększa liczbę grup zwolnionych z opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego. Od teraz abonamentu płacić nie będą musiały m.in. osoby, które ukończyły 60 lat i mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Abonamentu nie zapłacą także m.in. osoby bezrobotne; osoby, które ukończyły 75 lat; osoby niesłyszące, posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego, określonego w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego.

Warto jednak pamiętać, by skorzystać z ulgi zgodnie z prawem. W tym celu po 1 marca 2010 roku należy udać się na pocztę i wypisać odpowiednie dokumenty. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przewiduje, że powiększenie grup zwolnionych z abonamentu będzie skutkowało drastycznym spadkiem wpływów na rzecz TVP i Polskiego Radia.
media2.pl 

Powered by WordPress dla [Po co ci ten maraton]. Design by Free WordPress Themes.